indlæser

Styrkefuger

lithostoneLithoflex F10


Lithoflex F10 er vores styrkefuge til let trafik. Kemien i disse styrkefuger er derfor bedst egnet til helleanlæg, cykelstier, ved bus- og togstationer, samt der hvor fodgængere passerer dagligt. Styrkefugerne er meget dekorative, og kan fås i farverne natur og stengrå. Ved at anvende disse fuger forstærkes belægningen fx i parker, den modstår alle typer suge- og fejemaskiner, hindrer ukrudt i fugerne fuldstændigt, er resistent overfor olie, benzin, syre og salt, og de fugede belægningssten er genanvendelige ved eventuelle reparationer. Styrkefugerne kan fås i farverne natur eller stengrå. Her får man en flot fuge, der ligner en almindelig sandfuge, men som er stenhård i 3 forskellige grader, alt efter formålet. Læs mere om styrkefugen Lithoflex F10 her.

lithostoneLithoflex F20


Lithoflex F20 er vores vandemulgerbare styrkefuge. Kemien i disse styrkefuger skal blandes op med vand og kvarts, så den vandemulgerbare egenskab kommer til sin ret. Selv de allermindst revner vil disse styrkefuger kunne trænge ned i. Lithoflex F20 kan derfor udlægges i enhver fugebredde. Blandingsenhederne kommes i blandingskarret hvorefter belægningsoverfladen vandes. Dernæst udlægges den færdigblandede fugemasse direkte, og fordeles med en rager eller en skovl. Herefter skal belægningen renses. Fugerne hærder 100% efter 4 døgn, og det fugede område kan betrædes efter 10 timer. Læs meget mere om styrkefugen Lithoflex F20 her.lithostoneLithoflex F50


Lithoflex F50 er vores stærkeste fuge til svær og tung trafik. Vores F50 styrkefuge kan klare bremse- og deaccelerationskræfterne, accelerationskræfterne, samt de horisontale kræfter på de store lastbiler, der i dag vejer 48 ton. Er bærelaget lagt korrekt, kan styrkefundamentet klare disse kræfter. Denne styrkefuge er det stærkeste på markedet, og anvendes på motorveje, landeveje, rendesten, brolagte overkørsler m.m. til enhver type trafik. Vore Lithoflex fuger er også hygiejniske, da der ikke kan havne madrester, cigaretskodder eller kapsler i de fugede belægninger.
Læs mere om den stærkeste styrkefuge Lithoflex F50 til brolægning her.lithostoneMiljøfugen


Miljøfugen er vores permeable styrkefuge. De fås i natur eller stengrå. Denne fuge er den mest miljøoptimerede af vore fuger - Deraf navnet styrkefuge. Den permeable egenskab indebærer, at fugen er vandgennemtrængelig. Det betyder, at regnvandet fordeles ned til grundvandet, helt naturligt. Desuden får ukrudt ikke lys nok, eller plads nok til, at kunne vækste fra jorden. Ved vores miljøfuge fås derfor den mest klimavenlige løsning til styrkefuger, som kan bruges til dekorative designs i byer. Vandgennemtrængeligheden i miljøfugen er anvendelig alle steder, hvor der er brug for en belægning, der hjælper til at fordele vandmasserne ved fx skybrud, der hvor man ikke kan samle grundvandet optimalt, og der hvor der er brug for en mere klimavenlig løsning til belægningen. Læs mere om den mest miljøoptimerede styrkefuge her.lithostone
PermaDrain


PermaDrain er en del af vores dekorative permeable styrkefuger. De fås i rød, grå og sort granit. PermaDrain er især anvendelig rundt om solitær træerne fx i Odense Kommune, eller på gangarealer og stisystemer, eller langs husmure som dekorative arealer rundt om have- og parkanlæg. PermaDrain styrkefugen minimerer ukrudtet, og dermed undgår man at sprøjte, som man ville have gjort. Vores PermaDrain kan anvendes hvor fodgængere færdes og er også farbar for kørestolsbrugere. Endvidere er PermaDrain også miljøvenlig, da den ikke afgiver forurenende stoffer. PermaDrain modstår også frost, saltning og suge-/fejemaskiner. Læs mere om vores dekorative PermaDrain her.lithostone
Sikkerhed


Undgå hudkontakt og benyt godkendte handsker - Få tilsendt sikkerhedsdatablade, så alle sikkerhedskrav overholdes.

Har du brug for mere information?


Kontakt os i dag - Vi hjælper og finder den bedste løsning for dig!
Læs mere om alle styrkefugerne, deres anvendelse, udbyttet for dig i at anvende dem, udregne din mængde m.m. her:

Se vores Paperturn Bladavis om Styrkefuger fra Lithostone