indlæser

FORSIDE

Mac500, Bedre indeklima Mac500, Bedre indeklima

Mac500, Bedre indeklima

DKK 3.699,00 DKK 4.623,75
Antal
 
Denne lille kompakte model rengør rummet, for alle de partikler, som ikke skal være der.
MAC500 - Gør en forskel!

Bruges til private hjem og må køre/behandle 24 timer i døgnet.

Bedre indeklima, bedre arbejdsmiljø!
Et dårligt indeklima, i de rum vi færdes i, påvirker vores livskvalitet og sundhed negativt. Ubehagelig lugt kan i sig selv skabe ubehag, men indendørs luftforurening er desuden kilde til hovedpine, vejrtrækningsproblemer, træthed og astma.

Alle disse gener påvirker menneskers arbejdsevne og koncentration.

Derfor er MAC500 en god investering – en investering i livskvalitet og sundhed.

Produktbeskrivelse:

Jimco’s produkter renser luften ved hjælp af ozonproducerende UV-C lys. UV-C lyset reagerer med den naturlige ozon i luften, hvorved der dannes ozon. Ozon vil naturligt nedbrydes efter en periode afhængig af hvor meget materiale, der skal oxyderes (renses) og hvor meget UV-C lys, der er til stede. Efter at ozon har reageret på organiske substanser, vender denne tilbage til oprindelige form, som er oxygen (O2). Denne metode bevirker, at der ikke dannes kvælstofilte (NOX), som i den traditionelle fremstillingsmetode, hvor ozon dannes ved hjælp af højspænding.

Teknologien bag MAC500 giver nedsat sygefravær!
En videnskabelig undersøgelse i Canada har påvist effekten af UV-C teknologi i forbindelse med indeklima. Undersøgelsen blev foretaget blandt 771 medarbejdere i en virksomhed, og resultatet af undersøgelsen er offentliggjort i “THE LANCET” Vol 362 af 29.11.2003.

Resultaterne påviste entydigt en reduktion i sygefravær på op til 40 % - samt en daglig stigning i produktiviteten på helt op til 10 %.
Ozon er ikke opført i miljøstyrelsens liste over farlige stoffer.

MAC500 kan bruges overalt.
MAC500 kan forbedre indeklimaet overalt, hvor mennesker har deres daglige gang. - Må derfor gerne anvendes kontinuerligt (24/7) i opholds rum.
Da MAC500 reducerer mængden af bakterier, vira og svampesporer, er luftrenseren også velegnet i bakterie belastende miljøer.

Lugte kan være svære at slippe af med.
Selv om et lokale er godt ventilleret, kan det være vanskeligt at fjerne lugtgener.

Med MAC500 kan du permanent løse lugtproblemer af enhver art og uden brug af kemikalier.

Lugten vender ikke tilbage, medmindre forurenings kilden fortsat er til stede.
MAC500 fjerner ikke blot lugten fra luften; men også den lugt som sidder i:
- tæpper, gardiner, vægge og lignende.

Endvidere har MAC 500 vist sig at reducere mængden af bakterier, vira og svampesporer og er derfor særdeles velegnet i alle lokaler, hvor der færdes mange mennesker.

Let at installere!
MAC500 skal placeres højt i rummet – på en reol / skab eller på væggen.

Vær venligst opmærksom på,:
Hvis der anvendes ren ilt/oxygen i forbindelse med et mindre lokale, kan samtidig brug af MAC500, grundet et højere ilt indhold i det pågældende rum, medfører at der kan produceres et højere niveau af ozon, som kan virke generende, der vil dog stadig ikke kunne produceres mere ozon end tilladt.